LEO SCARF
 شال «لئو»سایز: ندارد.جنس پارچه: کشمیر نازکراهنمای نگهداری:با دست بشویید.
495,000 تومان

موجود نیست

انتخاب گزینه‌ها
LUNA SCARF
 شال «لونا»سایز: ندارد.جنس پارچه: کنف
راهنمای نگهداری:با دست بشویید.
325,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
ELI SCARF
 شال «الی»سایز: ندارد.جنس پارچه: وال
راهنمای نگهداری:لباس را با آب ۳۰ درجه سانتی‌گراد بشویید. از دور پایین خشک‌کن استفاده کنید. از سفیدکننده استفاده نکنید. لباس را با حرارت پایین اتو کنید.
95,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
BERGMAN WRAP

ردای «برگمان»

سایز: ندارد.جنس پارچه: پشمراهنمای نگهداری: لباس را به خشک‌شویی بسپارید. 

380,000 تومان

موجود نیست

انتخاب گزینه‌ها
LANA SCARF
شال «لانا»سایز: ندارد.جنس پارچه: وال
راهنمای نگهداری:لباس را با آب ۳۰ درجه سانتی‌گراد بشویید. از دور پایین خشک‌کن استفاده کنید. از سفیدکننده استفاده نکنید. لباس را با حرارت پایین اتو کنید.
 
110,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
DORA SCARF
 شال «درا»سایز: ندارد.جنس پارچه: وال
راهنمای نگهداری:لباس را با آب ۳۰ درجه سانتی‌گراد بشویید. از دور پایین خشک‌کن استفاده کنید. از سفیدکننده استفاده نکنید. لباس را با حرارت پایین اتو کنید.
90,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
KENNY NECKERCHIEF
 دستمال گردن «کنی»سایز: ندارد.جنس پارچه: وال
راهنمای نگهداری:لباس را با آب ۳۰ درجه سانتی‌گراد بشویید. از دور پایین خشک‌کن استفاده کنید. از سفیدکننده استفاده نکنید. لباس را با حرارت پایین اتو کنید.
75,000 تومان انتخاب گزینه‌ها
ROYAL SCARF
 شال «رویال»سایز: ندارد.جنس پارچه: وال
راهنمای نگهداری:لباس را با آب ۳۰ درجه سانتی‌گراد بشویید. از دور پایین خشک‌کن استفاده کنید. از سفیدکننده استفاده نکنید. لباس را با حرارت پایین اتو کنید.

موجود نیست

اطلاعات بیشتر
VAN GOGH SCARF
 شال «ون‌گوگ»سایز: ندارد.جنس پارچه: وال
راهنمای نگهداری:لباس را با آب ۳۰ درجه سانتی‌گراد بشویید. از دور پایین خشک‌کن استفاده کنید. از سفیدکننده استفاده نکنید. لباس را با حرارت پایین اتو کنید.

موجود نیست

اطلاعات بیشتر